Преподаватели

Koolitaja: eesti keel
Täiendkoolitus:
– in theoretical and practical pedagogics for teaching foreign languages, Centre for Adult Education Denmark,
– in theoretical and practical pedagogics for teaching foreign languages, Centre for Adult Education Denmark.
Töökogemuse kohta: eesti keele õpetajana üle 24 .a.

Koolitaja: eesti keel
Kõrgharidus: eesti keele (kui võõrkeele) ja kultuuriloo õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool
Töökogemuse kohta: eesti keele õpetajana üle 19 .a.

Koolitaja: eesti keel
Kõrgharidus: eesti keel ja kirjandus, Tartu Ülikool
Töökogemuse kohta: eesti keele õpetajana üle 23 .a.

Koolitaja: eesti ja vene keel
Kõrgharidus: gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja, Tallinna Pedagoogikaülikool
Töökogemuse kohta: eesti keele õpetajana üle 10 .a.

Koolitaja: eesti ja vene keel
Kõrgharidus: eesti keele teise keelena, Tartu Ülikool
Täienduskoolitus:
– eesti keele õpetaja teise keelena ettevalmistuse, Tartu Ülikool
Töökogemuse kohta: eesti keele õpetajana üle 12 .a.

Koolitaja: eesti keel
Kõrgharidus: pedagoogika ja psühholoogia, magistrikraad, Tallinna Pedagoogikaülikool
Täienduskoolitus: eesti keele õpetajate metoodikaalane koolitus, Multilingua Keelekeskus
Töökogemuse kohta: eesti keele õpetajana üle 10 .a.

Koolitaja: eesti keel
Kõrgharidus: algklasside õpetaja, Tallinna Pedagoogilisse
Täiendkoolitus: kultuuri-ja haridusministeerium Eesti Keelekeskus, Eesti Keelekeskuse meetodikaseminarist
Töökogemuse kohta: eesti keele õpetajana üle 22 .a.