C1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

C1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

Tallinn, Narva, Sillamäe, Tartu, Rakvere
kokkuleppel

Категория:
  • Описание
  • Детали

Описание

Курс

Õppekava nimetus: C1-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

Õppekavarühm: Keeleõpe

Õpiväljundid:

  1. Oskab töötada kirjalike tekstidega, mõista tekstide sisu, töötada pikkade tekstidega silmanähtavate raskusteta.
  2. Oskab juhtida vestlust: alustada juttu, hoida ja lõpetada vestlust, kasutada õigesti erinevaid keelestiile vastavates olukordades, rääkida vabalt ja vigadeta ja selgelt.
  3. Oskab eristada fakte ja väljaöeldud arvamusi kuuldud jutus, mõista kuuldu sisu, mõista väljaöeldud ja mõttes olevaid vestluskaaslase emotsioone.
  4. Oskab kirjutada ja toimetada mistahes keerukuse astmega teksti, seda õigesti esitada ilma grammatika- ja kirjavahemärgivigadeta.

Õppe kogumaht: 250 tundi auditoorset tööd ja 200 tundi iseseisvat tööd, kokku 450 akadeemilist tundi – hind kokkuleppel……..€.

Õppekava: Sunrise MTÜ õppekava C1

Koolitaja:
Kõrgharidus:
Haridus:
Täiendkoolitus:

Детали

Адрес

Нарва

Месяцы

08.2018, 09.2018, 10.2018