Laomajanduse töötaja

Laomajanduse töötaja

 • Kirjeldus
 • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

1) Malmi tn 2B, Jõhvi linn
2) Liivalaia tn 28, Tallinn
3) P. Kerese tn 6, Narva

Õppekavarühm: Tööoskused

Õpiväljundid. Kursuse läbinud:

1) viib läbi kõiki laotöö toiminguid ja lahendab töös ettetulevaid probleeme;

2) saab ülevaade tehniliste seadmete kasutamisest;

3) järgib laos töökorralduse ja ohutustehnika nõudeid;

4) oskab suhelda klientidega vastavalt klienditeeninduse üldistele standarditele;

5) saab ülevaade raamatupidamise alustest ning laos kasutavatest arvutiprogrammidest.

Õppe kogumaht: 80 ak.t (70 ak.t. kontaktõppe ja 10 ak.t. praktilise töö) – 1750,00 €.

Õpingute alustamise tingimused: isikud, kes soovivad alustada laomajanduse õppimist. Õppe alustamise tingimusteks on koolitusele registreerimine ning vestlus koolitusjuhiga.

Õppe sisu:

 1. Auditoorde töö teemad nimetused.
 • Kaupade mahalaadimine ja vastuvõtmine;
 • Kaupade paigutamine hoiukohtadele;
 • Traditsioonilised tehnoloogiad;
 • Poolautomaatsed laosüsteemid;
 • Kauba vastuvõtukontroll ja hoiukohtade paigutamine;
 • Hoiustamine ja hoiukohtade hooldamine;
 • Saadetiste väljastamine laost;
 • Inventeerimine: ettevalmitusööd, läbiviimine ja kokkuvõtete tegemine;
 • Pakendid ja pakkematertjalid;
 • Markeeringud pakenditel;
 • Kaubaalused;
 • Tagastuslogistika;
 • Tõstukid ja laoseadmed;
 • Laotarkvara ülevaade;
 • Dokumentide loomine ja haldamine;
 • Töökeskkonnaohutus laos;
 • Klienditeenindus ja kvaliteet logistikas;
 • Erialane eesti keel.

Õppekeskkonna kirjeldus: kõik kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Kursustel on võimalus kasutada toimivat internetiühendust. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel jm). Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine. Kõik õppematerjalid tagatakse õpilastele kooli poolt.

Õppematerjalide loend: õppur saab koolitaja poolt koostatud jaotusmaterjali koolituse teemadel.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: kui õpilane osales 70 % tundidest, sooritas kõik praktilised ülesanded ja testid ning läbis edukalt lõpueksami testi vormis, saab ta Tunnistuse kursuse lõpetamise kohta. Praktiliste tööde ja testide ning lõpueksami tulemused märgitakse hinnetelehele. Vastasel juhul väljastatakse Tõend.

Koolitaja: Albert Kask
Haridus: laomajandus, Tallinna Tanspordikool
Täiendkoolitus: laopidaja III, Kutsekoda

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018