B2-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

B2-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

Tallinn, Narva, Sillamäe, Tartu, Rakvere
kokkuleppel

Kategooria:
  • Kirjeldus
  • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Õppekava nimetus: B2-taseme eksamiks ettevalmistav eesti keele kursus

Õppekavarühm: Keeleõpe

Õpiväljundid:

  1. Mõistab suhteliselt pika ja keeruka sisuga juttu.
  2. Väljendab ladusalt ja korrektselt ning kommenteerib teiste seisukohti.
  3. Oskab väljendada oma teadmisi, mõtteid ja arvamusi.
  4. Oskab arutleda, oma mõttekäiku selgitada ning oma seisukohta põhjendada.

Õppe kogumaht: 250 tundi auditoorset tööd ja 200 tundi iseseisvat tööd, kokku 450 akadeemilist tundi – hind kokkuleppel……..€.

Õppekava: Sunrise MTÜ õppekava B2

Koolitaja:
Kõrgharidus:
Haridus:
Täiendkoolitus:

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018, 10.2018