Tere tulemast Sunrise MTÜ veebilehele!
Meie põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine.
Korraldame koolitusi vene keeles üle Eesti kõikides maakondades.
Õppekavad vastavad Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi ja rahvusvaheliste standardite kaasaegsetele nõuetele.
Koolituse sihtgruppi kuuluvad inimesed:
– kes vajavad täiendus- või ümberõpet tööturul konkurentsuse omandamiseks;
– ettevõtete või asutuste poolt täiendusõppele suunatud töötajad;
– eraisikud, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi uuel erialal töötamiseks.
Koostame Ettevõttes koolitused Teie vajadustest lähtuvalt. Koolituse kestus, loengute sagedus ning nende toimumise aeg räägitakse läbi tellijaga. Ettevõtte sisekoolitus aitab tõsta töötajate kompetentsust, töö rahulolu ja parandada kolleegide-vahelisi suhteid.

Majandustegevusteate nr.212097.
Tegevusluba: Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkiri 06.04.2020 nr 1.1-3/20/85.

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.